Poradnia Sofia

Jesteśmy kompetentnym zespołem specjalistów z dziedzin psychologii, pedagogiki i logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej, terapii uzależnień. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi. Do swojej pracy podchodzimy z entuzjazmem i pasją. Pomagamy dzieciom i dorosłym w przyjaznej, poufnej i pełnej zrozumienia atmosferze zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Niepubliczna Poradnia "Sofia" tak jak poradnie publiczne jest uprawniona do wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe, komisje egzaminacyjne. Opinie te mają taką samą moc prawną jak poradnie publiczne. Nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Właścicielem/ Dyrektorem Poradni jest:

mgr Karolina Artowicz – Latocha – magister psychologii – specjalizacja – psychologia zdrowia i kliniczna, terapeuta Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, trener biofeedbacku, tyflopedagog, surdopedagog, licencja uprawniająca do badania osób/instytucji starających się o pozwolenie na posiadanie broni.


Dane rejestracyjne Poradni

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sofia" figuruje w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Została wpisana do rejestru REGON i nadany jej został następujący numer identyfikacyjny: 366438833.

Jesteśmy również wpisani do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych ( RSPO) - 132986.

W tym miejscu możecie Państwo zaznajomić się ze statutem Poradni Sofia.

Zdjęcia Poradni

Poradnia Sofia w Piotrkowie Tryb.

Poradnia Sofia w Piotrkowie Tryb.

Poradnia Sofia w Piotrkowie Tryb.

Poradnia Sofia w Piotrkowie Tryb.