PsychologPsycholog oferuje pomoc w zakresie:

 • • diagnozy psychologicznej,

 • • diagnoza i terapia dzieci,

 • • zaburzeń lękowych,

 • • fobii,

 • • zaburzeń depresyjnych,

 • • zaburzeń osobowości,

 • • zaburzeń odżywiania,

 • • terapii uzależnień behawioralnych,

 • • zaburzeń społeczno- emocjonalnych,

 • • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego, preferencji seksualnych,

 • • trudności w określeniu lub akceptacji swojej orientacji seksualnej,

 • • trudności interpersonalnych, np. w szkole, w pracy/w relacjach partnerskich,

 • • terapii rodzinnej/partnerskiej,

 • • zespołu stresu pourazowego,

 • • zaburzeń lękowych,

 • • przeżyć traumatycznych,

 • • kryzysów życiowych,

 • • badań specjalistycznych,

 • • niepowodzeń szkolnych,

 • • zajęć socjoterapeutycznych.