SeksuologSeksuolog oferuje pomoc w zakresie:

  • • terapii małżeńskiej, partnerskiej,

  • • dysfunkcji seksualnych,

  • • zaburzeń preferencji seksualnych,

  • • zaburzeń seksualnych,

  • • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego,

  • • trudności w określeniu bądź akceptacji swojej orientacji seksualnej.