SocjoterapeutaSocjoterapeuta oferuje pomoc w zakresie:

  • • terapii młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi czy trudnościami życiowymi; terapia przeznaczona jest dla uczniów, którzy z powodu zaburzeń zachowania mają utrudnione kontakty społeczne oraz są przyczyną ich niepowodzeń szkolnych.