Terapeuta uzależnieńTerapeuta uzależnień oferuje pomoc zakresie:

  • • konsultacji i pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, np. alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy oraz osobom współuzależnionym (partnerom, dzieciom – DDA), prowadzi grupy wsparcia,

  • • konsultacji i pomocy osobom uzależnionym, np. od Internetu, zakupów, telefonu, hazardu, seksu).