Warsztaty dla nauczycieli i rodzicówWarsztaty dla rodziców, nauczycieli/rad pedagogicznych.

Przedszkola, szkoły i inne placówki mogą zgłaszać własną tematykę warsztatów z możliwością ich realizacji na terenie swojej placówki. Czas trwania 2 godziny. Cena: 400 zł.

Nasze propozycje warsztatów:

 • • "Dyskalkulia - jak ją rozpoznać?"

 • • "Dysleksja rozwojowa - jak ją rozpoznać i rozumieć?"

 • • "Jak interpretować pojęcia zawarte w opiniach psychologiczno - pedagogicznych?"

 • • "Jąkanie dzieci jako problem psychologiczno - pedagogiczny"

 • • "Rodzaje zaburzeń mowy dzieci - ich objawy i nazewnictwo"

 • • "Rodzaje pamięci - rozwój emocjonalno - umysłowy"

 • • "Rozwój emocjonalno - społeczny dzieci w wieku przedszkolnym"

 • • "Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka w wieku przedszkolnym?"

 • • "Przemoc i agresja w szkole"

 • • "Moje dziecko idzie do żłobka"

 • • "Moje dziecko idzie do przedszkola"

 • • "Moje dziecko idzie do szkoły"

 • • "Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej"

Prowadzimy również warsztaty:

Język migowy na poziomie podstawowym.
Cena 60 zł od osoby- grupa 10 osób na terenie własnej placówki lub grupa 6 osób na terenie Poradnii.

Seniorom dedykujemy zajęcia z obsługi tableta, laptopa, nauki języka angielskiego i innych.

Słownik pojęć

sprawdź definicję

Artykuły Sofii

artykuły do czytania

Godziny pracy

godziny otwarcia Sofii