Poradnia Sofia

Jesteśmy kompetentnym zespołem specjalistów z dziedzin psychologii, pedagogiki i logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej, terapii uzależnień. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi. Do swojej pracy podchodzimy z entuzjazmem i pasją. Pomagamy dzieciom i dorosłym w przyjaznej, poufnej i pełnej zrozumienia atmosferze zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Niepubliczna Poradnia "Sofia" tak jak poradnie publiczne jest uprawniona do wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe, komisje egzaminacyjne. Opinie te maja taka samą moc prawną jak poradnie publiczne. Nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Właścicielem/ Dyrektorem Poradni jest:

mgr Karolina Artowicz – Latocha – magister psychologii – specjalizacja – psychologia zdrowia i kliniczna, terapeuta Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, trener biofeedbacku, tyflopedagog, surdopedagog, licencja uprawniająca do badania osób/instytucji starających się o pozwolenie na posiadanie broni.