OligofrenopedagogOligofrenopedagog oferuje pomoc w zakresie zajęć rewalidacyjnych:

  • • pomocy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mutyzmem, ADHD.