PedagogPedagog oferuje pomoc w zakresie:

 • • diagnozy pedagogicznej,

 • • treningów ortograficznych i graficznych,

 • • treningów pisania, czytania, liczenia,

 • • treningów dla dzieci leworęcznych,

 • • terapii ręki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

 • • zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,

 • • specyficznych trudności w nauce,

 • • zajęć przygotowujących 5-6 latków do szkoły,

 • • zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych,

 • • zajęć z nauki języka obcego dla dzieci dyslektycznych,

 • • konsultacji pedagogicznych, warsztatów.