SurdopedagogSurdopedagog oferuje pomoc w zakresie:

  • • terapii, uczenia, diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej,

  • • nauki języka migowego dzieci i dorosłych.